CSR and NEWS

บริษัท Alpine Logistics Co., Ltd ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

11/05/2021

บริษัท Alpine Logistics Co., Ltd ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านบริการจัดการขนส่งสินค้าอันตราย เคมีภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ อาหารและยาที่ควบคุมอุณหภูมิ บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงบริการรวบรวมและคัดแยกสินค้าอันตรายทั้งขาเข้าและขาออก (DG Consolidation/De-consolidation) และสินค้าทั่วไปมากว่า 20 ปี ภายใต้การดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมด้านสินค้าอันตรายโดยเฉพาะ (IMO, IATA/ICAO, RID/ADR/AND) พร้อมเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศที่มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทุกเส้นทาง ในทุกโหมดการขนส่ง ทั้งทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางบก โดยเฉพาะเส้นทางการค้าระหว่างประเทศไทย สู่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ อนุทวีปอินเดีย ตะวัน ออก กลาง จีน และกลุ่ม ประเทศ AEC

Back to CSR and NEWS